headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

Ø (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

øbn m.

ovn

komfyr; «bakarøbn»: bakaromn; «ømsrøyr»: omnsrøyr; “ømsknett”: omnskne, der omnsrøyret blir bøygd i rett vinkel

.

Get Adobe Flash player

øddætal n.

oddetal

motsett av partal, rekkja 1.3.5.7.9 osv.

.

Get Adobe Flash player

øffræ v.,-a

ofre

gje gåve i kyrkja

.

Get Adobe Flash player

øffræ se v.,-a

ofre seg

yta det beste ein kan

.

Get Adobe Flash player

øffær n.

offer

gåve i kyrkja, kollekt

.

Get Adobe Flash player

øfser m.

offiser

befal i forsvaret

.

Get Adobe Flash player

øfto

ofte

mange gonger, til vanleg

.

Get Adobe Flash player

økkla n., flt. økklu

okle

ankel

.

Get Adobe Flash player

økklæ v.,-a

okle

auke på, yngle

.

Get Adobe Flash player

økklæskodd

okleskodd

«gå økklæskodd»: gå utan sokkar i skorne

.

Get Adobe Flash player

øksl f.

aksel

skulder, «gå o ækslæ se», «hivæ på ækslatn»

.

Get Adobe Flash player

økslæbla n., flt. –blø

aksleblad

skulder, skulderblad

.

Get Adobe Flash player

øktæ v.,-a

økte

(også uttala «øyktæ») «øktæ ette»: sjå etter, passe på (støtt)

.

Get Adobe Flash player

øl m.

øl

verme i lufta, fin temperatur

.

Get Adobe Flash player

ølbøji m.

olboge

midleddet på armen

.

Get Adobe Flash player

øldrén

øldren

uklår, røren («æi øldræ»: gjerne brukt nedsetjande)

.

Get Adobe Flash player

øldæ f.

olle

oppkome, vasskjelde

.

Get Adobe Flash player

øle/-æ f.

øle n.

vanseda stakkar, pusling, tufs

.

Get Adobe Flash player

ølhus n.

ølhus

hus med «øl» (fuktig verme) i, d.v.s. fjøs og stall, som vart oppvarma av dyr

.

Get Adobe Flash player

ølhøl n.

ølhol

helst «ølhøl i is»: dårleg parti i isen, der det stig opp temperert vatn

.

Get Adobe Flash player

ølm

olm

mannevond (om dyr); «gå o ølmæ»: gå og vera langsint

.

Get Adobe Flash player

ølmannavægen m.bf.

ålmannvegen

vegen som er for alle

.

Get Adobe Flash player

ølmæ f.

olme

åme

.

Get Adobe Flash player

ølmænt

ålment

alminneleg

.

Get Adobe Flash player

ølmænta f.bf.

ålmenta

alle folk

.

Get Adobe Flash player

ølmøsle el. ølmæsle

olmosleg

elendig, stakkarsleg, ynkeleg

.

Get Adobe Flash player

ølrøyk m.

ølrøyk

varmedis i lufta over isfritt vatn

.

Get Adobe Flash player

ølskapa

ørskapa

som høver, er som skapt til sitt bruk

.

Get Adobe Flash player

ølskæ v., ælskæ

elske

ha omsut for og vedkjenne seg avkomet, elske

.

Get Adobe Flash player

øltrøys f.

øltrøys

dreia treskål, med kant til å halde i på to sider

.

Get Adobe Flash player

øltækt

åldekt

heildekt, tildekka over det heile, t.d. med snø

.

Get Adobe Flash player

ølænde våt

ålende våt

gjennomvåt

.

Get Adobe Flash player

ønén

ønen

1) rådvill og utanfor, 2) masut og vrang å gjera til lags

.

Get Adobe Flash player

ønglæ v.,-a

ongle

«ønglæ se te»: få tak i nødvendige ting; «hyræ se»

.

Get Adobe Flash player

ønn f.

onn

eit visst arbeid i ein bolk, som slåttonn eller våronn

.

Get Adobe Flash player

ønnug

onnug

flittig, som nyttar stundene vel

.

Get Adobe Flash player

ønnæ v.,-a

onne

jf. «foræ»; «ønning»: 1) onning, arbeidet med å onne, 2) området der ein onnar

.

Get Adobe Flash player

ønnæjæntæ f.

onnejente

jente som var med i slåttonna

.

Get Adobe Flash player

ønnækar m.

onnekar

jf. «slåttækar»

.

Get Adobe Flash player

ønsæ v.,-a

ønse

masa, «ho æ so ønsén»: ho er så masut (og vinglete)

.

Get Adobe Flash player

ør o (i) hæim

i ør og (i) heim

«dæi vænta i ør o hæim»: dei venta lenge og vel

.

Get Adobe Flash player

ørkeslåus

ørkeslaus

som manglar tiltak

.

Get Adobe Flash player

ørkjafta

ørkjefta

som fyser på saltmat

.

Get Adobe Flash player

ørkæ f.

orke

«i ørkun»: tida midtvinters då ein dreiv med arbeid som å laga klede og anna utstyr til huset, t.d. lagging, veving

.

Get Adobe Flash player

ørkæ v.,-a

orke

vera god til

.

Get Adobe Flash player

ørmæktast v.,-test

ormektast

bli avmektig, oppgjeven, slapp

.

Get Adobe Flash player

ørmækulæ f.

ormekule

hoggormbol

.

Get Adobe Flash player

ørshlæ* f.

ørsle

feberfantasi; «væra i ørshlun»; vera i ørska, vera heilt utanfor (også brukt: «i ørskun»)

.

Get Adobe Flash player

ørtæ v.,-a

erte

1) erte, terge, gjera olm (om dyr), 2) jorte

.

Get Adobe Flash player

ørtæle

ørteleg

irriterande, harmeleg

.

Get Adobe Flash player

ørvenast v.,-test

ørvænast

misse motet, kvie seg for å ta til, for å gjennomføre noko; «dæ va ræint so e ørventest»; det var reint så eg missa motet; «dæ bar hæilt på ørvena»: det var heilt håplaust

.

Get Adobe Flash player

ørvenæle

ørveneleg

veldig, svært (forsterkande tilleggsord); «ørvenæle stort»: skrekkeleg stort

.

Get Adobe Flash player

ørvækkji v.,-test

ørvekkje

«ørvekkji se»: måtte ta seg god tid med å prøve å vakne, etter Aasen skal tydinga av dette ordet vera “vække for Alvor eller med Voldsomhed”, dvs. om lag det motsette

.

Get Adobe Flash player

øskæfis m.

oskefis

ein som sat i peisen, rota i oska og heldt varmen ved like

.

Get Adobe Flash player

øssjæ f.

øskje

lite hushaldskjerald laga av tunne, bøygde sponplater, t.d. «smørøssjæ»

.

Get Adobe Flash player

øsæ se upp v.,-tæ

øse seg opp

hisse seg opp; «å bia uppøst»

.

Get Adobe Flash player

øvvræfram

øvrefram

velje øvre vegen, øvre leia, motsett av «neræfram», «an jikk øvvræfram»

.

Get Adobe Flash player

øye f.

øyde

tomt, om fråflytt stad, øydebruk

.

Get Adobe Flash player

øygnæ v.,-a

øygne

sjå, få auga på

.

Get Adobe Flash player

øyjind n.

eiend f. eller n.

spire

.

Get Adobe Flash player

øyk f., flt. øykjitn

øyk

hest

.

Get Adobe Flash player

øyktarslått m.

økteslått

det ein vinn å slå på ei øykt

.

Get Adobe Flash player

øyslæ v.,-a

øydsle

øyde, sløse

.

Get Adobe Flash player

øyæland n.

øydeland

person eller heim som sløser og øyder

.

Get Adobe Flash player

    Ø (side 1)