headings

ordliste

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
(2.utgåve 2013 - v2.02)

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

A (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

abesea f.bf.

ABC-boka

fyrste leseboka

.

Get Adobe Flash player

adi de

adideg

erteuttrykk blant ungar

.

Get Adobe Flash player

affe

attved

«ta affe lite mæir»: ta litt meir; «drikkæ kaffi mæ noko affe»: drikke kaffi med noko attåt

.

Get Adobe Flash player

affe-brænt

attved-brend

svidd, brend ned i botnen på kjelen (om mat)

.

Get Adobe Flash player

afsæti f. fl.t.

avseter

den delen av renninga som blir att i veven

.

Get Adobe Flash player

affær

attfor

i vegen; «væra affær»: vera i vegen, hindre

.

Get Adobe Flash player

afæræ f.

affære

sak, hending

.

Get Adobe Flash player

affør

attfor

framom, slik at noko blir skjult eller stengt; «sæt affør æi dør»

.

Get Adobe Flash player

agalåus

agelaus

ustyrleg, uforfæld, fåvitug. Også brukt som forsterkande tilleggsord; «agalåust svært»: forferdeleg svært, veldig svært; ”dæn som agalåust leve, ærelåust døyr”

.

Get Adobe Flash player

agg m.

agg

uro, otte, «å liggji på agg»: vera uroleg, ottast for noko. Jf. «aggæ»

.

Get Adobe Flash player

aggni n.flt.

agner

(frå korn), halmstubbar og snerper. Sjå «snærpæ» og «såi»

.

Get Adobe Flash player

aggæ v., -a

agge

ottast (for), vente seg noko gale eller uheldig. Jf. «agg»

.

Get Adobe Flash player

aggæle

aggeleg

«dæ æ aggæle»: det er fare for (at noko gale kan hende)

.

Get Adobe Flash player

agålæ

av garde

”å kåma se agålæ i tiær”

.

Get Adobe Flash player

ajeræ v., -tæ

agere

skapa seg, halde leven; «dæ va fælt te ajering»

.

Get Adobe Flash player

aji m.

age

ærefrykt, respekt; «haldæ dæi i aji»

.

Get Adobe Flash player

ajæiæ se v., -a

ageie seg [?]

skapa seg, gjera seg til

.

Get Adobe Flash player

akklæ v., -a

akle

gå frå ein lovnad eller avtale, gå attende på ein handel

.

Get Adobe Flash player

akksi-ukse m.

aksjeukse

premiert okse som ein krins kjøpte i lag og hadde aksjar i

.

Get Adobe Flash player

akkæderæ v., -tæ

akkedere

drøfte, særleg om pris, prute

.

Get Adobe Flash player

aktan

aktande

som er til å lite på, (oftast negativt): «dæ æ kji aktan»: det er ikkje tilfelle, det er ikkje noko å bry seg om

.

Get Adobe Flash player

aktæ v.,-a

akte

1) «aktæ ette»: passe på, sjå etter, 2) «aktæ se»: ta seg i akt, ta seg i vare

.

Get Adobe Flash player

aku f.

ake

1) noko ein helst hadde sett ugjort; «dæ va æi fæl aku», 2) aketur (med kjelke) Sjå «sjæi»

.

Get Adobe Flash player

al m.

ard

hyppeplog som dei drog sjølve (eller som vart dregen av hest)

.

Get Adobe Flash player

ala v., €

ala

fostre opp dyr , jf. «ælja»

.

Get Adobe Flash player

aldær

aldri

«aldær i væln»: aldri i verda

.

Get Adobe Flash player

aldær-so-gale

aldri så gale

så gale at det mest ikkje kan bli verre

.

Get Adobe Flash player

aldær-so-langt

aldri så langt

retteleg langt av stad, så langt unna som det går an

.

Get Adobe Flash player

all

all

heile; «i all fjol væt»: i heile fjor vinter

.

Get Adobe Flash player

all

all

uvel; «kjændæ se so all o rar»

.

Get Adobe Flash player

all i være

all i vêret

heilt oppglødd

.

Get Adobe Flash player

all sin dag

all sin dag

så lenge ein har levd

.

Get Adobe Flash player

allanvælt

av all vælt

ille, forsterkande uttrykk; «tå allanvælt»: av verste slag. Etter Aasen er vælt eit ord for trumf i kortspel.

.

Get Adobe Flash player

alltiss

alltids

(bekreftande tilleggsord)

.

Get Adobe Flash player

allæfysst

aller fyrst

heilt fyrst

.

Get Adobe Flash player

allælæin

alleleis

på alle måtar

.

Get Adobe Flash player

allæræiu

allereie

alt no, tidlegare enn venta

.

Get Adobe Flash player

allæstan

alle stader

over alt

.

Get Adobe Flash player

almindæle

alminneleg

vanleg

.

Get Adobe Flash player

a(l)nakkæ f.

almanakk

kalender

.

Get Adobe Flash player

altarpløgg n.flt.

altarplagg

prestekjol og det som høyrer til, t.d. «præstækraji»

.

Get Adobe Flash player

    A (side 1)
gå til side 1 2 3
  neste side >>