headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

A (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

alung m.

alun

1) alunskifer, 2) plantefarge

.

Get Adobe Flash player

alvænævvær f.

alvenever

eit slag mose (lav) som veks på gamal rogn. Vart nytta som åtgjerd mot «gust» (trote-sjuke, rosen), som dei i gamle dagar trudde var påtrolla.

.

Get Adobe Flash player

alæinæ

åleine

einsam, åleine

.

Get Adobe Flash player

a-læine, a-læin

annleis

avstytting for «arælæine»: annleis, på ein annan måte

.

Get Adobe Flash player

a-læisse

annleis

avstytting for «arælæisse»: annleis

.

Get Adobe Flash player

ambø f.

ambod

arbeidsreiskap, handreiskap, t.d. «slåttæambø»

.

Get Adobe Flash player

ambøstyre n.

ambodstyre

arbeidsutstyr

.

Get Adobe Flash player

amlæ v.,-a

amle, hamle

amle, 1) drive på att og fram med arbeid, 2) skuve båten attende med årene (hamle)

.

Get Adobe Flash player

ammæral

ameral

litt for lur, litt for slu

.

Get Adobe Flash player

ampær

amper

stri, ustyren, uroleg

.

Get Adobe Flash player

an pron., flt. aræ

annan

annan; «dæ va æin an æin»: det var ein annan; «dæ va dæi aræ»: det var dei andre; også brukt om den som talar i t.d. ”dæ va værræ før ein an ein”: det var verre for meg (i motsetning til visse andre)

.

Get Adobe Flash player

a-ndag m.

annandag

i t.d. ”andag jul”: andre juledag

.

Get Adobe Flash player

a-ndags-sjæiæ n.bf.

annandags-skeidet

kappkøyring med hest, fast skikk andre juledag

.

Get Adobe Flash player

an(na)kor

annankvar

annankvar; «annakort år»; «annakor dag» eller «ankor dag»

.

Get Adobe Flash player

andæbært

andebert

så sprengkaldt at ein ser anden sin

.

Get Adobe Flash player

andøvæ v.,-dæ

andøve

rå med, greie å handsame, t.d. om ein vil freiste å flytta store ting

.

Get Adobe Flash player

ankor-æin

annankvar ein

eigentleg «annankvar», men brukt i tydinga nokon kvar, mange, ikkje reint få; «dæ va ankor-æin som va innom på dagen min»

.

Get Adobe Flash player

annføtes

andføttes

andføttes, «liggji annføtes, slik som grisitn»: når to personar ligg i same senga, men med hovudet og føtene i kvar si lei,

.

Get Adobe Flash player

annkrænæle

andkræneleg

motbydeleg. Også brukt som forsterkande tilleggsord; «annkrænæle stort»: veldig stort

.

Get Adobe Flash player

annlet n.

andlet

ansikt

.

Get Adobe Flash player

annlætt

andløgd

lattermild sprengd av lått

.

Get Adobe Flash player

annsam

annsam

travel, litt «uppkjasa»

.

Get Adobe Flash player

annsynes

andsynes

andlet til andlet

.

Get Adobe Flash player

annsæ v.,-a

ense

sanse, leggje merke til

.

Get Adobe Flash player

annsæmd f. el. annsæme n.

annsemd

travelheit, kav og mas for å få gjort mest mogleg

.

Get Adobe Flash player

anntrast v.,

antrast

bli uroleg, nervøs, oppøst, t.d i samband med kjekling, jf. «anntærert»

.

Get Adobe Flash player

anntønén

andtønen

uberekneleg, masut, vanskeleg å gjera til lags. Den som var «anntønén», kunne bli kalla «æi anntønæ».

.

Get Adobe Flash player

annværpæ se v.,-varpa

andverpe

syte, bera seg ille, med sukk og stønn; «æit annvarp»: ei ri med dårleg humør og syting (som ein rekna med ville gå fort over)

.

Get Adobe Flash player

antusæld m.

antuseld

St. Antoniuseld, helveteseld (sjukdom)

.

Get Adobe Flash player

antæll - ænndå

anten – eller

(i nyare tid: «antæll - eller») anten - eller, eitt av to

.

Get Adobe Flash player

antærert

alterert

oppskaka, uroleg til sinns

.

Get Adobe Flash player

apa ette v.,-a

apa etter

apa etter, herme, gjera like eins

.

Get Adobe Flash player

apa v.,-a

hòpa

rygge, gå eller køyre bakover

.

Get Adobe Flash player

appøtikker el. apotikar m.

apotekar

apotekar

.

Get Adobe Flash player

appå

attpå

attpå, i tillegg, attåt; «appå te»: attpå til; sjå ”jamvælt”

.

Get Adobe Flash player

appåbunding m.

attpåbunding

attpåbinding, ny fot på gamal sokkelegg; «dæ vart appåbønde ny føhslæ»

.

Get Adobe Flash player

appåklatt m.

attpåklatt

attpåklatt, brukt om barn som vart fødd lenge etter syskena, «ettepådalt»

.

Get Adobe Flash player

arbæishete n.

arbeidshete

den varmen ein får i seg av kroppsarbeid

.

Get Adobe Flash player

arbæislag n.

arbeidslag

måte å utføre arbeid på, t.d på ein «pirkjin», «kuldrén», tuglén» eller «slafsén» måte (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

arg

arg

sinna

.

Get Adobe Flash player

armæslæng m.

armsleng

armslag, også brukt biletleg, om å kjenne seg fri og ikkje ha for mykje som hindrar ein

.

Get Adobe Flash player

armørv n.

armorv

orv med kagg (handtaket) til høgrearmen, og med ein «arm» der det var festa eit handtak. Handtaket sat attarst og vende ned. (orvet er trestonga til ein ljå, der ljåbladet er festa i eine enden)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake A (side 2)
gå til side 1 2 3
  neste side >>