headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

A (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

arsænikk

arsenikk

ein type gift, før brukt som vaskemiddel mot utøy på krøter, ”krytyrvask”

.

Get Adobe Flash player

arvægras n.

vassarve

planten vassarve, vassgras

.

Get Adobe Flash player

aræ

andre

andre; «fyste i aræ»: fyrste i andre, d.v.s. fyrste februar; «både æi stan o aræ stan»: overalt

.

Get Adobe Flash player

arælæine

annleis

på ein annan måte Jf. a-læine

.

Get Adobe Flash player

arælæisse

annleis

jf. a-læisse

.

Get Adobe Flash player

aræstan flt.

andre stader

 

.

Get Adobe Flash player

asa v., æs, ese

ese

heve seg; «la knøu asa upp»: la deigen heve seg

.

Get Adobe Flash player

asjepa v.,-a

avskipa

gjera at noko kjem i ugreie, blir forandra

.

Get Adobe Flash player

asjilikt

atskilleg

ein god del, forskjellig, ymse

.

Get Adobe Flash player

ask m.

ask

lagga kjerald på gjerd som ei lita bytte, med handtak; «kælvæ-ask»: matkjerald for kalvane; «még-ask»: potte

.

Get Adobe Flash player

askrepa v., -a

avskrepa

skapa uorden, få til å koma i ulag; sjå ”usjepa”

.

Get Adobe Flash player

askrell n.

botnfall

oska som var att når dei hadde «støyft» (laga) oskelut; sjå ”bjørkjilut”

.

Get Adobe Flash player

askrepast v.,-a(st)

avskrepast

koma i ulage, forandrast, bli ugreidd; «vørte askrepa på håre»

.

Get Adobe Flash player

asning f.

esing

1) heving (om brøddeig o.a.), 2) hevingsmiddel (gjær, natron, hjortetakksalt), sjå «gøng»

.

Get Adobe Flash player

asningskaku f.

esingskake

brøddeig forma til flate kaker og steikt på takke. Mykje brukt før det kom komfyrar. Også kalla «flatækaku» eller «asikaku».

.

Get Adobe Flash player

aspækti n.flt.

aspekti

tilgjersle, gjerne om teikn på himmelen - dei stod omtala i almanakken; «aspektitn i den gamlæ alnakka vart studert før å finnæ ut førvarsel om væræ»

.

Get Adobe Flash player

atahsle*

atalsleg

nifst, ekkelt, motbydeleg

.

Get Adobe Flash player

atal

atal

ekkel, vrang

.

Get Adobe Flash player

att, attæ

att, attende

att, attende; «dæ va kji attæ noko»: det var ikkje att noko; »dæi kåmmo attæ»: dei kom attende

.

Get Adobe Flash player

attast

attast

bakerst

.

Get Adobe Flash player

atte

attil

attil; ”me få uppatt o atte”: me får koma i gang att

.

Get Adobe Flash player

atti

att i

«sjå atti noko»: sjå skimten av noko

.

Get Adobe Flash player

atti att

att i att

«kåma atti att»: koma til medvetet att

.

Get Adobe Flash player

attijønom

attigjennom

bakover, bakigjennom, t.d. i bussen eller i kyrkja

.

Get Adobe Flash player

attlæinæ

aleine

 

.

Get Adobe Flash player

attlænjis

attlenges

baklengs

.

Get Adobe Flash player

attræ v.,-a

attre

ombestemme, gjera om, dra attende; «dæ kom attrabesje»: det kom melding om noko anna enn det som frå fyrst av var bestemt

.

Get Adobe Flash player

attægløymæ f.

attgløyme

om eldre, ugift jente

.

Get Adobe Flash player

attækjænnan

attkjennande

kjensk, som er til å kjenne att, motsett «ukjænsk»: ikkje til å kjenne att

.

Get Adobe Flash player

attåt

attåt

innved, innåt; «sæt økse attåt laæ»: set øksa attmed vedstabelen

.

Get Adobe Flash player

attåvær

attover

bakover

.

Get Adobe Flash player

avdaga

avdaga

full natt

.

Get Adobe Flash player

avdagast

avdagast

gå mot kveld

.

Get Adobe Flash player

avdrått m.

avdrått

avkastning av krøtera - smør, ost, o.s.b.

.

Get Adobe Flash player

avdøgd el. -døkt

avdogd

1) når dogga var gått or graset, 2) kjølslegen, kaldslegen (om mjølk eller vatn), jf. «kølnæ»

.

Get Adobe Flash player

avhændæ v. -a

avhende

selja, kvitte seg med

.

Get Adobe Flash player

avhøvdæ v.,-a

avhovde

ta av hovudet, t.d. på fisk ein har fanga, eller på slakt

.

Get Adobe Flash player

avlaga se v.,-a

avlaga seg

gjera grimaser

.

Get Adobe Flash player

avlang

avlang

oval

.

Get Adobe Flash player

avliin

avliden

død

.

Get Adobe Flash player

avloæ v.,-a

avloe

vanskjøtte ein gard, leggje ned drifta

.

Get Adobe Flash player

avlæivu f., flt. -itn

avleiver

leivningar, rest

.

Get Adobe Flash player

avlætén

avlæten

nærtakande, som ber seg ille for lite

.

Get Adobe Flash player

avlætæ f.

avlæte

ein som er veik, har lett for å grine, er masut og syten

.

Get Adobe Flash player

avlætæle

avlæteleg

forsterkande ord; «avlætæle stort/mykji/fælt»: uvanleg stort/mykje/fælt, jf. «tå laji»

.

Get Adobe Flash player

avsies

avsides

utanom allfarveg, langt frå andre folk

.

Get Adobe Flash player

avskjæring m.

avskjering

tunne delt i to

.

Get Adobe Flash player

avskuli m.flt.

avskuler

skuler, matrestar

.

Get Adobe Flash player

avstyræ v.,-a

avstyre

tala til rettes, skapa ro der det er usemje

.

Get Adobe Flash player

avsy v.,-ddæ

avsøye

la slutte å koke; «dæ avsyst»: det sluttar å koke, sjå «sy»

.

Get Adobe Flash player

avsæt n., flt. afsæti

avset, avseter

den delen av renninga som blir att ved enden av veven

.

Get Adobe Flash player

avsætna m.

avsetnad

(om noko det er lett å selja)

.

Get Adobe Flash player

avvæl m.

avl

1) smieavl, eldstad i smia, 2) al, oppdrett; «avvælsukse»; «innavvæl»

.

Get Adobe Flash player

av-vant

avvant

om barn som har slutta å suge morsmjølk; «han æ i åv-vænjingen»: han er i avvenninga, held på slutte med morsmjølk. jf. åv-vant

.

Get Adobe Flash player

avænseræ v.,-tæ

avansere

selja, kvitte seg med; «sjilja se åv mæ»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake A (side 3)
gå til side 1 2 3