headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

baisykkæl m.

frå engelsk bicycle

sykkel, velosiped (også uttala «bæisykkæl») namnet på dei fyrste syklane, som hadde eit stort og eit lite hjul

.

Get Adobe Flash player

baka

baka[for]

bakanfor, bakved, baki

.

Get Adobe Flash player

baka se v.,-a

baka seg

verme seg t.d. i varmt vatn eller framfor varme. Sjå ”briskjibaka”

.

Get Adobe Flash player

bakarøbn m.

bakarovn

steikjeomn

.

Get Adobe Flash player

baka(n)te

baka(n)til

bakfrå

.

Get Adobe Flash player

bakhon m.

bakhun

bord skore av sidene på tømmerstokken, ofte kalla berre ”hon”. ”Honve”: ved av bakhun

.

Get Adobe Flash player

baki

baki

 

.

Get Adobe Flash player

bakkji m.

bakke

 

.

Get Adobe Flash player

bakkjømæle

bakkjømeleg

trongt, avsides, vanskeleg å koma til, slik at ein ikkje «kjæmst» (ein får ikkje rette taket på det)

.

Get Adobe Flash player

baklut m.

baklut

bakre delen, i t.d. ”vestæbaklut”: ryggstykke på vesten

.

Get Adobe Flash player

baklænjis

baklengs

 

.

Get Adobe Flash player

bakrang

bakrang

 

.

Get Adobe Flash player

bakstædæiæ f.

bakstedeie

ei som bakar takkebakst, som flatbrød, rømmebrød, lefsekling, ”bakstækjæring”

.

Get Adobe Flash player

bakstæfjøl f.

bakstefjøl

bjøl til å baka på

.

Get Adobe Flash player

bakstæhællæ f.b

bakstehelle

takke

.

Get Adobe Flash player

bakstæspae m.

bakstespade

lang stikke brukt til å ha leivane på og av takka

.

Get Adobe Flash player

bakstætrøg n.

bakstetrog

 

.

Get Adobe Flash player

bakstætølu f.flt.

bakstetøler

reiskap brukt ved baking

.

Get Adobe Flash player

bakstæve m.

baksteved

turr, småkløyvd ved til takkebakst

.

Get Adobe Flash player

bakunde

bakunder

 

.

Get Adobe Flash player

bakæls n.

bakkels

småkaker

.

Get Adobe Flash player

bakænde m.

bakende

rumpe, ”fu” eller ”rauvændén”

.

Get Adobe Flash player

bal f.

balje

1) lågt, vidt trekjerald, der ein eller to av stavane var lengre enn dei andre og utforma som handtak.Vart nytta til å ha mjølka i når ho skulle setjast bort slik at ”søtrummén” (fløyta) kunne flyte opp. («setnings-bal») 2) større bal til klesvask

.

Get Adobe Flash player

bala v.,-a

bala, streve

1) herje og leike, 2) streva; «bala på»: streva på (med arbeid), sjå ”baukæ”

.

Get Adobe Flash player

balberæ v.,-tæ

barbere

raka seg, med m.a. «balberkvåst». «balberskrin» til å ha spegil og høvel i m.m.

.

Get Adobe Flash player

ballént

ballent

plundrent å få til; «dæ vart ballént før hono mæ»: det vart vanskeleg for han og

.

Get Adobe Flash player

ballæ v.,-a

balle

plundre, arbeide seint; «noko ball må ræ væra»: noko skal ein ha å streva med

.

Get Adobe Flash player

bandstøkken m.bf.

bandstokken

den fyrste stokken som vart lagd over ei dør eller eit glas (ord brukt ved tømring)

.

Get Adobe Flash player

bandæjødn n.

bandjern

.

Get Adobe Flash player

banjin

bm. bange

engsteleg, redd; «dæi voro bangnæ»: dei var redde

.

Get Adobe Flash player

    B (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>