headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

F (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

fabbn f.

famn

ein famn ved er 2x2 m x 60 cm

.

Get Adobe Flash player

fabbro m.

farbror, onkel

 

.

Get Adobe Flash player

fagnæ v.,-a

fagne

ta vel imot; «e vart so væl fagna då e kåm dær»

.

Get Adobe Flash player

fald

fal

«han jordæ galn sin fald»: han gjorde kjend (kunngjorde) at garden var til sals

.

Get Adobe Flash player

fale

farleg

risikabelt

.

Get Adobe Flash player

fale m.

farde

mugglag på gamal mjølk, det måtte «pyntast» av

.

Get Adobe Flash player

falleræ v.,-tæ

fallere

forfalle, tapa seg p.g.a.manglande vedlikehald eller elde

.

Get Adobe Flash player

fallæsykji f.

fallesykje

epilepsi

.

Get Adobe Flash player

fangand n.

fange

«veafangand»: vedfange (så mykje ein kunne bera i famnen, eller helst på eine armen)

.

Get Adobe Flash player

fangbådn n., flt -bødn

fangbarn – fangborn

spedbarn

.

Get Adobe Flash player

fantol n.

fantord

slengord

.

Get Adobe Flash player

fantæ v.,-a

fante

rote, sløse; «fantæ burt noko»: rote bort, sløse bort, så det ikkje blir noko att

.

Get Adobe Flash player

fantækråm n.

fantekram

taterfølgje

.

Get Adobe Flash player

fantæstykkji n.

fantestykke

fantestrek

.

Get Adobe Flash player

fara burt v., fór/foro

fara bort

minke, skrumpe inn (helst om folk når dei tok til å bli gamle og sjuke), ”han hadde fare illæ”

.

Get Adobe Flash player

fara vitt o bræitt

fara vidt og breitt

fara overalt, vera bereist

.

Get Adobe Flash player

farang m.

farang

omgangssjuke

.

Get Adobe Flash player

faredag m.

faredag

dagen då tenestefolk festa seg i teneste: fyrste faredag var 14. april, andre faredag 14. oktober

.

Get Adobe Flash player

farg n.

farg

press; «læggji i farg»; «læggji farg på» Jf. «færgji»

.

Get Adobe Flash player

fari sældæ (me)

fari selde meg

banneuttrykk; ”han sælda o banna”

.

Get Adobe Flash player

farsynt

farsynt

når det viser far (spor) i snø eller søle

.

Get Adobe Flash player

far-veu f.

farvede

plank eller kløyvningar på klopp eller bru

.

Get Adobe Flash player

fa-sia f.

farssida

slekta til far

.

Get Adobe Flash player

fa-sist f.

farsyster

tante; ”fasyste mi”

.

Get Adobe Flash player

fahsle* m.

fasle

berereim til taske, skræppe el. tæine, eller for skadd arm

.

Get Adobe Flash player

fastan

fastande

«gå fastan»: vera utan mat frå morgonen og utover dagen

.

Get Adobe Flash player

fat n., flt. føt

fat

«dæi eto tå føto»: dei åt alt på fata

.

Get Adobe Flash player

fata v.,-a

fata

1) ta tak i noko fort, 2) «fata i»: ta eld, få fyr

.

Get Adobe Flash player

fatafillæ f.

fatefille

gryteklut

.

Get Adobe Flash player

fatikassa f.bf.

fattigkassa

«kåma på fatikassa»: få stønad, «gå på sosialen»

.

Get Adobe Flash player

fe-kar m.

fekar

ein som handlar med fe - vanleg yrke før

.

Get Adobe Flash player

fekja v.,-a

fetja

ta opp mosker, t.d. ved strikking

.

Get Adobe Flash player

felinkæ v.,-a

felinke

gjera seg til, innynde seg; «læggji se om nokon»

.

Get Adobe Flash player

felæ v.,-tæ

fele

1) mangle, feile; «ho fela tre på sjåu»: ho manglar tre på sju, d.v.s. klokka er tre minutt på sju; «dæ fela mykji på dæ»: det manglar mykje på det; «ko fela ræ de?»: kva er det som feilar deg?

.

Get Adobe Flash player

félæfrans m. (el. filæ- m.)

fillefrans, jerv

 

.

Get Adobe Flash player

felælæte n.

felelæte

 

.

Get Adobe Flash player

fena m.

fenad

småfe; ”fenaknok”:avgnage bein av fenalår

.

Get Adobe Flash player

fes-bli

fisblid

smørblid, smiskeblid

.

Get Adobe Flash player

fes-føyka

fisføyka

”dæ gikk fesføyka”: det gjekk gale, lukkast ikkje

.

Get Adobe Flash player

fes-grust

fisgrust

om noko som er meir enn alminneleg gildt, men som går fort over

.

Get Adobe Flash player

fes-gult

fisgult

lys gult

.

Get Adobe Flash player

fes-lonka

fislunka

lite temperert; «dæ æ kji æigøng fes-lonka» (om mat og drikke)

.

Get Adobe Flash player

fesmor f.bf.

fismor

jf. Livmor

.

Get Adobe Flash player

fet m.

fit

langtøygd grasslette ved elv eller vatn

.

Get Adobe Flash player

fetasko m.

fetasko

sko laga av leggskinn frå reinsdyr, sjå. «husko»

.

Get Adobe Flash player

feti bf.flt.

fetlingar

reinsdyrskinn frå leggen

.

Get Adobe Flash player

fevil

fivel m.

myrull

.

Get Adobe Flash player

fevældre n.

fivreld

sommarfugl

.

Get Adobe Flash player

fiffæ se v.,-a

fiffe seg

pynte seg

.

Get Adobe Flash player

fignæ v.,-a

fegne

gjera seg til, innynde seg. T.d. ein hund som er glad og leiken då nokon kjem heim att. Då nokon har klappa og roa hunden, er han «fejin» og «tefress»

.

Get Adobe Flash player

fiklæ v.,-a

fikle

1) småpusle eller fingre med noko utan mål, 2) vera naiv, vikle seg inn i noko som er alvorlegare enn ein hadde meint

.

Get Adobe Flash player

fikt f.

fikt

dragsmål, slagsmål, «kåma i fikt»; «han va i fiktn» (også verb: «å fiktæ»: «han fikta mæ jænto»: han småslåss og tulla med jentene )

.

Get Adobe Flash player

fiktæ v.-a

fikte

(små)slåss; ”han fikta mæ jænto/ho fikta mæ guto”: tulla med jenter/gutar

.

Get Adobe Flash player

fiktén

fikten

uroleg, leiken

.

Get Adobe Flash player

fili f. flt.

fili

bordvegg i loftssval; «svalafili»

.

Get Adobe Flash player

fillæ f.

fille

vaskeklut; «sæssæfillæ»: seteklut; «gølsfillæ»: golvklut

.

Get Adobe Flash player

    F (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8
  neste side >>