headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

H (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

ha (se)

ha (seg)

«dæ har se kji»: det tek seg ikkje ut, er ikkje høveleg; «koss kan dæ ha se?»: korleis har det vorte slik, kva kjem det av?; ”ha te ta te”: ha på lager; ”e har dæ på dæ”: eg meiner det

.

Get Adobe Flash player

ha åt

ha åt

1) ha att, knappe att , t.d. ei jakke 2) «ha åt nokon»: halde ap med nokon, jf. «hææ»

.

Get Adobe Flash player

habengut n.

habengut

«alt sitt habengut»: det ein eig, smått og stort, klede og anna utstyr

.

Get Adobe Flash player

habit m.

habitt

påkledning

.

Get Adobe Flash player

hag

hag

med godt lag, flink, t.d. med hendene, eller med ord; «olhag»

.

Get Adobe Flash player

haga se v.,-a

haga seg

styre seg, tøyme seg

.

Get Adobe Flash player

hakkælsmasjinæ f.

hakkelsmaskin

maskin som hakkar halmen slik at ein kunne laga «syrpæ» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

hakkæ-tron f.

hakketro

uthola trekubbe eller tillaga plankekasse der ein hakka innmaten av slakta dyr. Nytta før kjøttkverna kom i bruk; også kalla ”kjøthakkæ”.

.

Get Adobe Flash player

halakkæ v.-a

helaka

prøve å dra ut tida, vente

.

Get Adobe Flash player

halastøkk(kji?) m.

halestokk

del av kløvreiskap, tverrtre til å ha under hestehalen

.

Get Adobe Flash player

halbalén

hardbalen

hardfør, som tolar mykje; «halbarka»; ”å vera før hal ve seg”

.

Get Adobe Flash player

halbæitt

hardbeitt

om slått der det var vanskeleg å få ljåen til å bite, (der det ikkje var dogg), motsett: «låusbæitt»

.

Get Adobe Flash player

hald n.

hald

1) handtak på eit spann eller ei kiste, 2) sting i sida

.

Get Adobe Flash player

haldast v., heldost

haldast

krangle

.

Get Adobe Flash player

haldæ v., helt

halde, heldt

halde; «dæ æ kji gøtt haldæ dæ æin ikkji har i hændo»; «han helt se»

.

Get Adobe Flash player

hall n.

hall

skrått lende, ”i hallingen”

.

Get Adobe Flash player

hallént

hallen

bratt, på skrå

.

Get Adobe Flash player

hallfangjin m.bf.

halvfangen

handtaket på eit spann eller ei kiste

.

Get Adobe Flash player

hallfares

halvfares

 

.

Get Adobe Flash player

hallingdrakt f.

hallingdrakt

hallingbunad, kvinnedrakt, jf. «høglivaklæu»

.

Get Adobe Flash player

hallingklæu f.flt.

hallingkleder

(også kalla «sylvknappaklæu») hallingbunad, mannsdrakt

.

Get Adobe Flash player

hal-liva

hardliva

som har treg avføring

.

Get Adobe Flash player

hallæ se nepå v.,-a

halle seg nedpå

såvidt leggje seg ned og slappe av

.

Get Adobe Flash player

halmjælt

hardmjelt

hard og tung å mjølke, motsett ”lettmjælt”

.

Get Adobe Flash player

halslet n.

hardslet

slet (skur) med regn og sludd

.

Get Adobe Flash player

halstarrig

halsstarrig

om noko som varer ei tid og ikkje vil gje seg (t.d. om hoste eller vêr)

.

Get Adobe Flash player

ham m.

ham

påkledning eller skinn; «ørmæham»

.

Get Adobe Flash player

hamarsfoten m.bf.

hamarfoten

baksida av kneleddet

.

Get Adobe Flash player

hamsæ v.,-a

hamse

pynte, kle (seg) «væra uhamsa»: uvand og slurvut kledd

.

Get Adobe Flash player

handré m.

handred

rekkverk

.

Get Adobe Flash player

handring m.

handring

laus krage på bunadskjorta, brodert med «køristæin» (små perler med hol i); «køristæinhandring»; også kalla ”ærmring” og i Ål ”fyriarm”

.

Get Adobe Flash player

handtæin m.

handtein

spinnereiskap brukt før rokken vart vanleg

.

Get Adobe Flash player

handværksfølk flt.

handverksfolk

 

.

Get Adobe Flash player

handvøl m.

handvol

lengste stokken på ein tust (treskereiskap), motsett: «slagvøl»

.

Get Adobe Flash player

handæfeta v.,-a

handfara

granske nøye ved hjelp av hendene

.

Get Adobe Flash player

handæklåug

handklaug

klåfingra

.

Get Adobe Flash player

handævænding f.

handvending

«i æi handævænding»: på stutt tid

.

Get Adobe Flash player

handøvle n.

handyvle

reiskap til å ha i handa, gjerne til å verja seg med

.

Get Adobe Flash player

hanglæ v.-a

hangle

gå og vera halvdårleg over ei tid

.

Get Adobe Flash player

hank m.

hank

handtak på mugge, spann eller kopp

.

Get Adobe Flash player

hank te

hank til

om å ha trong til noko; «væra hank te stæla» (el. «væra hænjin te stæla»): ha ein hang til å stela

.

Get Adobe Flash player

harahukkring f.

harahukring

lyden frå perleugla

.

Get Adobe Flash player

harkjin

harken

uklår og hås i målet

.

Get Adobe Flash player

harkæ v.,-a

harke

kremte

.

Get Adobe Flash player

harmas v.,-dest

harmast

angre, bli harm på seg sjølv

.

Get Adobe Flash player

harmæle

harmeleg

ergerleg

.

Get Adobe Flash player

harpæseræ v.,-tæ

harpesere

rasera, øydeleggje

.

Get Adobe Flash player

harre m.

harre, uvilje

«få harre te nokon»: få sterkt imot nokon, bli fornærma på nokon

.

Get Adobe Flash player

harve m.

havre

kornslag

.

Get Adobe Flash player

hase m.

hase

1) knehase, baksida av leddet på bakføtene til dyr, 2) ein som er seig og uthaldande (også sagt: «dæ va æi sen»)

.

Get Adobe Flash player

    H (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>