headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

I (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

i jælo

i gjerde

«ha dæ i jælo»: ha det (eit arbeid) i gang over tid

.

Get Adobe Flash player

i jår

i går

 

.

Get Adobe Flash player

i køll

i koll

over ende

.

Get Adobe Flash player

ibråe n.

ibråe

mjukt, blautt feitt, som held på å smelte

.

Get Adobe Flash player

iggle m.

igle

1) blodigle, brukt ved sjukdom i gamle dagar, 2) skøyarunge

.

Get Adobe Flash player

ijast v., iddest

idast

orke, gidde; ”han ijist ingen ting”

.

Get Adobe Flash player

ikkæ på v.,-a

ikke

smatte på (hesten) med tunga bak i munnen

.

Get Adobe Flash player

ikøddn n,

ekorn

 

.

Get Adobe Flash player

ill

ill

sinna, illsinna; „illsjinn“: illsken, ikkje i „golag“

.

Get Adobe Flash player

illhærvæle

illherveleg

svært mykje, veldig (forsterkande tilleggsord); «dæ blæs so illhærvæle»

.

Get Adobe Flash player

illætæ n.

illæte

1) lyd som høyrest ut som om noko er gale, 2) grunnlaus kritikk

.

Get Adobe Flash player

illtrøll n.

illtroll

ein som er illsint, trollaktig

.

Get Adobe Flash player

illvær n.

illvêr

uvêr; «illværsbus»: uvers-ri

.

Get Adobe Flash player

illæ

ille

særleg leit eller trist; «dæi voro illæ stælt»; ”illæ mæfarén”: stygt medfaren eller skadd

.

Get Adobe Flash player

illæ v.,-a

ille

skulde for; «må kji illæ han før dæ»: må ikkje skulde han for det; «illæ se»: bebreide seg, skulde seg sjølv

.

Get Adobe Flash player

illæ ve

ille ved

1) skuffa, 2) redd for noko, engsteleg

.

Get Adobe Flash player

ilt

ilt

vondt, smertefullt; ”dæ va kji so ilt meint”

.

Get Adobe Flash player

ilåt n.

ilåt

noko til å «læta» (ha) ting i, t.d. ein sekk eller «hit» (s.d.) eller kjerald

.

Get Adobe Flash player

imist

ymist

 

.

Get Adobe Flash player

imse

ymse

forskjellig

.

Get Adobe Flash player

imsnækor

ymiskvar

 

.

Get Adobe Flash player

imsnækorstan

ymiskvarstad

her og der

.

Get Adobe Flash player

imyljo

imellom

”innimyljo”: innimellom, av og til

.

Get Adobe Flash player

imæ v.,-a

ime

(i tennene); «dæ va noko iming i tænno»

.

Get Adobe Flash player

inkji

inkje

ingenting; «gå om inkji att»: ikkje bli noko av

.

Get Adobe Flash player

inkjis

inkjes

«jæra noko te inkjis»: gjera noko til fånyttes

.

Get Adobe Flash player

inkjivætta

inkjevetta

ingenting; «dæ æ lite o inkjevætta»: det er lite og ingenting

.

Get Adobe Flash player

innadørsfølk n.flt.

innandørsfolk

leigebuarar, t.d. busete, inderst, tilhaldar

.

Get Adobe Flash player

innastøkks

innandørs

om å halde seg i hus, helst i uvêr

.

Get Adobe Flash player

innimyljo

innimellom

i blant, av og til

.

Get Adobe Flash player

innjil m.

engel

 

.

Get Adobe Flash player

innjinlæin

ingeleis

ingen god måte

.

Get Adobe Flash player

innjinstan

ingen stad

 

.

Get Adobe Flash player

innvøld f.

innvold

innvolar

.

Get Adobe Flash player

innælinga m.flt.

innælingar

dei som er innavla

.

Get Adobe Flash player

iræ v.-a

ire

angre; «e ira på handeln!»

.

Get Adobe Flash player

irén

iren

uroleg, i (psykisk) ulag

.

Get Adobe Flash player

is-størr f.

isstorr

siv som blir slege og raka saman på isen, deretter turka på låven, brukt til sengehalm (frå gamalt av lagd rett på senge-botnen, seinare stoppa i madrassar og lagd over fjøremadrassen)

.

Get Adobe Flash player

ista

i stad

for litt sidan

.

Get Adobe Flash player

istan

i staden (for)

 

.

Get Adobe Flash player

istræbløku f.

isterbloke

feitt rundt grisemagen

.

Get Adobe Flash player

ivilæ n.

overlêr

(på sko)

.

Get Adobe Flash player

ivilåup n.

overlaup

galleri (i kyrkja), også brukt ”åværlaup”

.

Get Adobe Flash player

ivitak n.

overtak

tretak lagt over jordtak

.

Get Adobe Flash player

ivræ v., -a

ivre

”ivræ se upp”: øse seg opp (både over ting ein mislikar og er overlag nøgd med)

.

Get Adobe Flash player

    I (side 1)