headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

J (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

jabbn

jamn

slett; “dæ æ jabbnén som dræg”: det går best nå ein driv på jamt og trutt, har ”eit jabbnt arbeidslag”

.

Get Adobe Flash player

jabbnast

jamnast

oftast

.

Get Adobe Flash player

jabbnbradda

jambradda

heilt full(t), sjå “braddfull”

.

Get Adobe Flash player

jabbnæ v.,-a

jamne

slette til; ”dæ jabbnast ette kort”: det jamnar seg til etter kvart

.

Get Adobe Flash player

jabbu

jaggu

understrekande tilleggsord, jf. «jaggu», «jaddi», «jassen», «jaddn», «jabbæ», jf. motsatsen «næiggu»

.

Get Adobe Flash player

jafs m.

jafs

glefs; «i æin jafs»: på ein gong

.

Get Adobe Flash player

jafsæ v.,-a

jafse

eta fort, mest ikkje tyggje; «jafsæ ræ i se»

.

Get Adobe Flash player

jagar m.

jagar

1) stor aure, helst i gangstida, 2) den som jaga dreft eller bøling

.

Get Adobe Flash player

jagarslee m.

jagarslede

spisslede med plass til to, brukt til travkøyring og elles når dei skulle fort fram

.

Get Adobe Flash player

jagglæ v.,-a

jagle

vera ustø, svaie, sjangle; «sto jaggla høgt uppe»: stod og svaia høgt oppe, jf. «jigglén»

.

Get Adobe Flash player

jaksle m.

jeksel

.

Get Adobe Flash player

jalabær f.

jardabær

vill jordbær

.

Get Adobe Flash player

jall m.

hjall

1) avsats i lendet, 2) ”soverom” med to senger oppe under taket (av byfolk kalla «hems»), sjå «tarr» og «slind»

.

Get Adobe Flash player

jamdøggn n.

jamdøger

døgn, ein dag og ei natt

.

Get Adobe Flash player

jamgo

jamgod

like god

.

Get Adobe Flash player

jamle

jamleg

jamt, ofte, regelmessig

.

Get Adobe Flash player

jamsi(e)s

jamsides

ved sida av kvarandre

.

Get Adobe Flash player

jamt

jamt

ofte, stadig

.

Get Adobe Flash player

jamvæggs

jamveggs

der raustet tek til på eit timrabygg

.

Get Adobe Flash player

jamvæl

jamvel

til og med, dessmeir

.

Get Adobe Flash player

janglæ v.,-a

jangle

dingle; «janglént»: ustøtt, laust

.

Get Adobe Flash player

janæ v.,-a

jane

jante, fare hit og dit Jf. «jæinæ»

.

Get Adobe Flash player

jar m.

jar

jarekant, kanten av eit tøystykke

.

Get Adobe Flash player

jareflått m.

jareflått

ujamn kant nedst på kjolen

.

Get Adobe Flash player

jark m.

jark

hard kant, feil, arr

.

Get Adobe Flash player

jartug

hjartug

uredd, modig

.

Get Adobe Flash player

jask m.

jask

slurvut, upåliteleg person

.

Get Adobe Flash player

jaskæ v.,-a

jaske

vera slurvut, upåliteleg

.

Get Adobe Flash player

jasse m.

jase

hare

.

Get Adobe Flash player

jattæ v.,-a

jatte

jatte; «jattæ mæ»: tala etter munnen

.

Get Adobe Flash player

javlæ v.,-a

javle

1) gomle, 2) tyggje lenge utan (eller med dårlege) tenner. Jf. «joklæ»

.

Get Adobe Flash player

je v., ga/govo

gje

gje; «je tøl»: gje tol, ha tolmod; «je se te tøls»: slå seg til ro med; «je se»: gje seg, gje opp eller gje etter

.

Get Adobe Flash player

jeft f.

gjevt

fôr-rasjon, den mengda mat kua trong; «ussæl jeft i år»: dårleg fôrår

.

Get Adobe Flash player

jel n.

gjel

smal dal eller kløft

.

Get Adobe Flash player

jelikera m.flt.

gjelikar

likemenn, vener, kameratar

.

Get Adobe Flash player

jelænken m.bf.

gelenken

krumminga på innsida av fotbladet

.

Get Adobe Flash player

jemæ(i)ndæle

gemeinsleg

(også sagt: «jemæinsle») liketil, grei og uvandeleg, kanskje føyeleg

.

Get Adobe Flash player

jepu f.

gipe

glipe, smal opning, jf. «glesu»

.

Get Adobe Flash player

jera ette

gjera etter

trolle fram att noko som er stole

.

Get Adobe Flash player

jera åt

gjera åt

gjera folk friske att ved hjelp av trolldom og overtru

.

Get Adobe Flash player

jerast på v., joldest

gjerast

gjera noko på spøk, berre for moro skuld; ”jera se te”: skapa seg, gjera seg til

.

Get Adobe Flash player

jerslæmun f.

gjerslemun

1) «ytæ jerslæmun»: yte hjelp attende (hjelpe nokon som har hjelpt ein før), 2) noko som er ekstra, som er meir enn det som trengst (t.d. om eit unødvendig rikeleg emne)

.

Get Adobe Flash player

    J (side 1)
gå til side 1 2 3
  neste side >>