headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

L (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

la n., flt. lø

lad

t.d. «veala»: vedlad, vedstabel

.

Get Adobe Flash player

la n.

lad

brurehette med søljer på

.

Get Adobe Flash player

la se bea

la(t)a seg beda

la seg høgtide når ein blir beden til bords

.

Get Adobe Flash player

la se li

la(t)a seg lida

finne seg i, ikkje seie i mot, ikkje klaga

.

Get Adobe Flash player

labbælænsk

labbelensk

uforståeleg prat

.

Get Adobe Flash player

ladd m.

ladd

1) halvsokkar til å ha utanpå skorne når det var retteleg kaldt, 2) heimelaga tøflar, vanlegvis av tova ull, men óg laga av kasserte skinnfellar eller utslitne vadmålsklede

.

Get Adobe Flash player

laddas te

laddast til

trakkast utover; «vart teladda»: vart trakka utover

.

Get Adobe Flash player

laddæ v.,-a

ladde

«laddæ på»: gå smått

.

Get Adobe Flash player

ladæ f.

lade

(eller «sukkæladæ») sjokolade; «ladæmøle»: sjokoladebit; «ladæmjølk»: sjokolademjølk, kakao

.

Get Adobe Flash player

lafsæ v.,-a

lafse

falle ned i store mengder (t.d. om våt snø); «lafsént»: om noko som heng og sleng

.

Get Adobe Flash player

laftæ v.

lafte, tømre

byggje tømmerhus (ikkje reisverkshus)

.

Get Adobe Flash player

laftæstæin m.

laftestein

stein til laftet (hjørna på ein husmur)

.

Get Adobe Flash player

lag n.

lag

1) bryllaup, 2) samskipnad, foreining, 3) tilstand, måten ting skal vera på; «tå laji»: av lage, ikkje som det skal vera; «i mæstæ laji»: i meste laget, litt for mykje; «i di laji»: på den måten, i den leia, (jf. «kast»)

.

Get Adobe Flash player

lag-ly m.

laglyd

bryllaupsgjestene

.

Get Adobe Flash player

laga v.,-a

laga

1) skapa, stelle til, t.d. «laga æin veg», 2) gjera avtale, 3) om kyr; «dæi sto laga se»: det var like før dei kalva, 4) (om lagnaden): leggje til rette, ordne noko på ein bestemt måte; «dæ laga se nøkk»; «dæ va so laga»: det var meininga at det skulle bli slik, lagnaden ville det slik

.

Get Adobe Flash player

laggar m.

laggar

bøkkar

.

Get Adobe Flash player

laggæ v.,-a

lagge

laga trekjerald

.

Get Adobe Flash player

lagle

lagleg

høveleg

.

Get Adobe Flash player

lakafant m.

lakafant

(eller «lakatrave») ein som hadde «lakaklæu» og «lakasko» (fillute klede og sko) eller var dårleg likt av folk, ein liten kjeltring

.

Get Adobe Flash player

lakji m.

lake

1) fille, utslite tøystykke; «gølslakji»: golvklut, 2) dårleg likt person, ein ”lakatrave”

.

Get Adobe Flash player

lakkar m.

lakkar

overgangen mellom hjulet og fotfjøla på rokken

.

Get Adobe Flash player

lakkræ v.,-a

lakre

vera for rom, laus, slarkut; «dæ står lakkra»: det står og slarkar. Jf. «likkræ»

.

Get Adobe Flash player

lakkæfjøl f.

lakkefjøl

fotfjøl på rokk

.

Get Adobe Flash player

lakut

lakut

fillut

.

Get Adobe Flash player

lampæ v.,-a

lampe

slå hardt

.

Get Adobe Flash player

land n.

land

strandkanten ved elv eller vatn; «innve landæ»

.

Get Adobe Flash player

land n.

land

urin frå krøter

.

Get Adobe Flash player

langbrok f.

langbrok

langbukse til bunaden, motsett knebukse, ”njebrok”

.

Get Adobe Flash player

langbænk m.

langbenk

benk frå «hækksætæ» (s.d.) langsmed veggen bortåt senga

.

Get Adobe Flash player

langdriji

langdrege

(om å dra ut tida)

.

Get Adobe Flash player

langdrug

langdryg

dryg, treg, ”langtækkæle”

.

Get Adobe Flash player

langfælandes

langferdandes

langvegsfarande; «dæi æra langræistæ»

.

Get Adobe Flash player

langsamt

langsamt

stussleg, einsamt

.

Get Adobe Flash player

langsammælle
tid

langsameleg

lenge og vel, i lang tid

.

Get Adobe Flash player

langstifrå

langt ifrå

slett ikkje, kjem ikkje på tale

.

Get Adobe Flash player

langstøug

langstødug

om kyr som «står burtæ» lenge, som ventar lenger enn vanleg på kalven

.

Get Adobe Flash player

langtrøll n.

langtroll

hoggorm (tabuord)

.

Get Adobe Flash player

langæ ut v.,-a

lange ut

lange ut, ta lange steg

.

Get Adobe Flash player

langøykte f.bf.

langøkti

økta frå dugurds til nons

.

Get Adobe Flash player

lappræ te v.,-a

lapre til

reparere på ein lite fullgod måte

.

Get Adobe Flash player

larmæ v.,-a

larme

halde leven, dundre og skråle

.

Get Adobe Flash player

larsøk

larsok

10. august, messe til minne om St. Laurentius

.

Get Adobe Flash player

laskæ v.,-a

laske

saume gjennom to lag lær, med ”bustæleiv o bekatrå”

.

Get Adobe Flash player

laskæklypæ f.

laskeklype

klype som skomakarane brukte til å setja fast ler i når dei sauma beksaum eller lappa sko

.

Get Adobe Flash player

lahslén*

laslen

slapp, giddalaus; «ta dæ lahslént»: ta det overmåte med ro

.

Get Adobe Flash player

lat

lat, slak

1) flat, t.d. om eit tak; «takæ va latt», 2) doven; ”dæ va kji å liggji på latsiun”

.

Get Adobe Flash player

lata ræ fara

lata det fara

ikkje bry seg om det

.

Get Adobe Flash player

lata se bea

lata seg beda

la seg høgtide

.

Get Adobe Flash player

lattklåuv f.

latklauv

(også sagt «lakklåuv»): ekstraklauv på kyr

.

Get Adobe Flash player

lava ne v.,-a

lava ned

falle ned i store mengder (brukt om snø)

.

Get Adobe Flash player

lavøyra

lavøyra

«væra lavøyra»: ha øyre som heng ned

.

Get Adobe Flash player

le f.

led

side; «ette æinæ leen»: etter den eine sida

.

Get Adobe Flash player

le n.

led

opning i gjerde med stengsel for

.

Get Adobe Flash player

lea v.,-ddæ

lea

”lea på se”: røre på seg, flytte på seg; ”han leddæ kji på ein fing”

.

Get Adobe Flash player

leamus

leamus

muskeltrekningar

.

Get Adobe Flash player

leddik m.

leddik

lite siderom i ein trekuffert eller i ei «pløggækjistæ»

.

Get Adobe Flash player

legu f.

lege

1)liggjestad, 2) merke etter at nokon har lege

.

Get Adobe Flash player

lekarom n.

lekarom

slingringsrom; med for stort slingringsrom blir det «lealåust»

.

Get Adobe Flash player

lemmæbrok f.

lemmebrok

bukse utan gylf, men med knapping eller band i sidene, brukt av både kar og kvinne

.

Get Adobe Flash player

lenæ v.,-a

line

lettne; 1) ”lenæ på”: stogge, minke, avta, helst om nedbør eller vind, jf. «upplenu», 2) minke på herdinga i stål

.

Get Adobe Flash player

lepasi

lepesid

1) om ulik sidd på skjørt, eller om at understakken heng nedom somme stader , 2) om ungar som er på gråten; «hæng mæ lepen»

.

Get Adobe Flash player

less

læss – less

”han less ikkji gå ri”: han lét som han ikkje la merke til det

.

Get Adobe Flash player

less vale

lata som

å late som om ingenting var hendt. "han less ikkje vale"

.

Get Adobe Flash player

lehsle*

lesleg

1) om eit hyggeleg menneske som er lett å ha med å gjera, 2) triveleg og fint (om stad eller gard med t.d. god utsikt)

.

Get Adobe Flash player

    L (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>