headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

N (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

nabb m.

nabb

trepinne til å stengje for døra med; «døranabbæn»

.

Get Adobe Flash player

nabbn n.; flt. nøbbn

namn

”fyrinabbn” og ”ettenabbn”

.

Get Adobe Flash player

nabbne m.

namne

namnebror, ein som heiter det same

.

Get Adobe Flash player

nabbnæ v.,-a

namne,

1) setja namn på barn, 2) sy/brodere initialar på utstyr og klede

.

Get Adobe Flash player

nag n.

nag

mildare form for hat

.

Get Adobe Flash player

nagg m.

nagg

nabb eller tagg, noko som stikk opp eller ut, t.d. stein som stikk opp or bakken

.

Get Adobe Flash player

nagglæsprætt m.

naglesprett

forfrosne fingrar

.

Get Adobe Flash player

naggæl m., flt. næggla

nagl

 

.

Get Adobe Flash player

nakkæsprætt m.

nakkesprett

«ta eller gjera nakkæsprættn»: gjera rundkast framover med nakken i bakken

.

Get Adobe Flash player

namjetén

namngjeten

kjend for eit eller anna

.

Get Adobe Flash player

napp n.

napp

pynt av ullgarn til kantingar på strikkaplagg, «nappækant»

.

Get Adobe Flash player

nappar m.

nappar

eit jern med mothaker og handtak, brukt til å nappe fram fôr frå ein «stae» med, også kalla «rysjikrok»

.

Get Adobe Flash player

nasabubb m.

nasebobbe

kladd av storkna snørr

.

Get Adobe Flash player

nasabøru f.

nasebor

 

.

Get Adobe Flash player

nasagræv n.

nasegrev

ein som legg seg opp i alt, som «går nasa åvær alt»

.

Get Adobe Flash player

nasaring n.

nase ring

ring i nasen på stuten. Ringen vart festa til ein stav når dei leidde han.

.

Get Adobe Flash player

nasavis

nasevis

(for) nysgjerrig

.

Get Adobe Flash player

natronkaku f.flt.

natronkaker

steikt på takke. Jf. «huskækaku»

.

Get Adobe Flash player

navlætågji m.

navletåge

navlestreng

.

Get Adobe Flash player

nea(n)te

nedantil

nedanfrå, (òg frå distrikta «neafør», s.d.)

.

Get Adobe Flash player

neafør

nedanfor

gjerne brukt om distrikta nedanfor Hallingdal og lenger sør, sjå ”uttafør”

.

Get Adobe Flash player

neførbakkji

nedforbakke

utforbakke

.

Get Adobe Flash player

neka v.,-a

gnika

gni, gnu

.

Get Adobe Flash player

nekju f.

netje

hinne av feitt kring innvolane på slakta dyr

.

Get Adobe Flash player

nemakst m.

nedmakst

det å maka møk frå fjøset ned i møkakjellaren

.

Get Adobe Flash player

nemmæ

nær med

nær ved, i nærleiken av

.

Get Adobe Flash player

neom

nedom

nedanfor, innom

.

Get Adobe Flash player

    N (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5
  neste side >>