headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

ra

rad

rask, snar; «klukka æ før ra»: klokka går for fort; «radnar»: fortare; «ratt»: med det same; «e må gå attæ ratt»; «dær va dæ ratt jort»; «radigt»: fort; «gå raæ»: gå strake vegen utan heft; sjå ”raddnæ”

.

Get Adobe Flash player

ra f.

rad

rad, lang rekkje; «å rækkji i ra»: å gå etter kvarandre

.

Get Adobe Flash player

rabb m.

rabb

1) dvergbjørk, 2) turr, skrinn jordrygg

.

Get Adobe Flash player

rabbætugu f.

rabbetvoge

gryteskrubb av berkt dvergbjørk

.

Get Adobe Flash player

raddnæ vægæn

radne vegen

strake vegen, jf. «bæinstæ»

.

Get Adobe Flash player

raddæ v.,-a

radde

1) småprate, fortelja; «sat o radda», 2) prate om andre

.

Get Adobe Flash player

rafør

radfør

sterk og rask i arbeid og gange, jf. «ra»

.

Get Adobe Flash player

raftslæggja

møne stokken

den øverste stokken i ende veggene på eit tømmerhus, før det skrå raustet/mønet.

.

Get Adobe Flash player

raggægådn n.

raggegarn

garn laga av geiteragg og ull, blandinga gjorde garnet slitesterkt; «raggæføslu»: sokkar av «raggægådn»

.

Get Adobe Flash player

rahslæ* v. -a

rasle

gje lyd frå seg, ringje (om vekkjeklokke)

.

Get Adobe Flash player

rahæit f.

radheit

snøggvende; «ikkji jort i æi rahæit»

.

Get Adobe Flash player

raji m.

rage

noko som ragar ovar alt anna, og er litt ustøtt, t.d.om ein lang og hengslut unggut

.

Get Adobe Flash player

raka fant

raka fant

heilt utan pengar, gjerne om ein som har spekulert seg til fant

.

Get Adobe Flash player

raka se v.,-a

raka seg

barbere seg (med kniv); «sjæggæ se»

.

Get Adobe Flash player

rakakniv m.

rakakniv

barberkniv

.

Get Adobe Flash player

rakalåuv n.

rakalauv

lauv (helst ospelauv) som har røst av treet og tørka, og som deretter blir raka i hop, samla i ei «låuvtæinæ» og turka vidare på låven

.

Get Adobe Flash player

rakbæin

rak og bein

rett i ryggen, også om hest når han står på bakføtene

.

Get Adobe Flash player

rakklén

raklen

dårleg tillaga, som held på å falle frå kvarandre

.

Get Adobe Flash player

rakklæ v.,-a

rakle

1) gå seint; «raklæ på», 2) sløse; «raklæ burt»:sløse bort

.

Get Adobe Flash player

rakklæfant m.

raklefant

person som går og sleng og gjer ingenting

.

Get Adobe Flash player

rakklæværk n.

rakleverk

noko som er ”rakklént” tillaga; ”dænna grinde der æ no bærræ noko rakklæværk”

.

Get Adobe Flash player

rakle

rakleg

bein og finvaksen

.

Get Adobe Flash player

rakst m.

rakst

1) raking, 2) fôr som er raka saman i ei ”brøyæ”

.

Get Adobe Flash player

rakstædæiæ f.

rakstedeie

også kalla «rakstæjæntæ», jente som raka etter med riva der karane slo graset, og som stelte huset og maten

.

Get Adobe Flash player

rakvøksén

rakvaksen

rett og finvoksen

.

Get Adobe Flash player

ramle

ramleg

storvoksen og kraftig

.

Get Adobe Flash player

ramm

ram

«ramm te»: god til, lei til (å gjera noko); ”han æ ramm te o jugæ”: han er svær til å lyge

.

Get Adobe Flash player

ramm m.

ram

open hjall over eit rom i innehus eller uthus

.

Get Adobe Flash player

ramost m.

ramost

overmogen gamalost

.

Get Adobe Flash player

rana v.,-a

rana

setja jernring i trynet på grisen for at han ikkje skulle rote i jorda, jf. «rane»

.

Get Adobe Flash player

rand m.

rand

låg rygg i terrenget; «ongatn peltæ krækling på rando»

.

Get Adobe Flash player

randsydd

randsydd

om sko; ”randsyddæ sko”: som er sydde i kanten, i staden for at solen vart festa med plugg

.

Get Adobe Flash player

rane m.

rane

ring av ståltråd eller jern til å setja i trynet på grisen så han ikkje skulle rote i jorda

.

Get Adobe Flash player

rang

rang

vrang, ikkje rett; «bakrang»: bakvendt; «på ranga»: med innsida ut

.

Get Adobe Flash player

ranglæ v.,-a

rangle

1)rusle, pusle, rote; «ranglæ se burt»: rote seg bort (t.d. i ein handel) 2) få tida til å gå

.

Get Adobe Flash player

ranglæfant m.

ranglefant

dagdrivar, ein som ikkje arbeider

.

Get Adobe Flash player

rangspelt

rangspelt

vrien (helst om sutrute ungar)

.

Get Adobe Flash player

rangstrupén m.

rangstrupen

luftrøyri (til skilnad frå matrøyri)

.

Get Adobe Flash player

rangsvævd

rangsvævd

som ikkje får sova

.

Get Adobe Flash player

rangsøles

rangsøles

mot sola, galne vegen, snu på keiva

.

Get Adobe Flash player

rankækrok m.

rankekrok

når ein spring i krok og sving for å koma framom nokon

.

Get Adobe Flash player

rapakjukling m.

rapakjukling

skjellsord om ein som ikkje kan takast alvorleg

.

Get Adobe Flash player

rapp

rapp

snøgg

.

Get Adobe Flash player

rapp n.

rapp

1) blanding av papirmasse og lim o.a. til tetting i medrag på lafta hus, 2) dask, slag

.

Get Adobe Flash player

rappæ v.,-a

rappe

1) bruke rapp, 2) «rappæ se»: skunde seg, 3) «rappæ te se»: ta noko

.

Get Adobe Flash player

raskæklæve m.

raskekleve

den kleven (rommet) dei nytta til uvande ting, var ved sida av kammerset og «stugun»

.

Get Adobe Flash player

ra-sluttig

radsluttig

rask til å bestemme seg

.

Get Adobe Flash player

raslæ f.

rasle

person som er fæl til å bråke, som er «raslén» (helst i arbeidet)

.

Get Adobe Flash player

raslæklukkæ f.

rasleklokke

vekkjeklokke, ”rinjiklukkæ”

.

Get Adobe Flash player

    R (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>