headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

sabbén

sabben

svær, veldig; «sabbnæ græiu», «sabbent»: svære greier.

.

Get Adobe Flash player

safsén

safsen

veldig, svært, mykje

.

Get Adobe Flash player

sagamjøl n.

sagmjøl

sagmugg

.

Get Adobe Flash player

sakt(-færle)

forsagt

stillfarande, saktmodig

.

Get Adobe Flash player

saktæ v.,-a

sakte

«saktæ på»: sakke, setja ned farten

.

Get Adobe Flash player

salryggja

salryggja

med svai rygg, som ein gamal hest; «takæ sala se»

.

Get Adobe Flash player

saltbiti

saltbiten

inntrekt med salt, t.d. spekemat

.

Get Adobe Flash player

salthællæ f.

salthelle

salthelle, stein der dyra kunne få sleikje salt

.

Get Adobe Flash player

saltstæin m.

saltstein

rund elvestein til å mala salt og kaffi på (det var óg bygd eigne saltkverner, eigne møllehus)

.

Get Adobe Flash player

salut

salut

med store felt av ulik farge, botut

.

Get Adobe Flash player

sama

same

.

Get Adobe Flash player

samaleine

sameleis

likeeins

.

Get Adobe Flash player

samdrøgd

samdrøgd

1) om hestar i tospann, mellom to par skjæker, jf. «bæite», 2) som dreg i takt, som arbeider godt saman, som hestar i tospann

.

Get Adobe Flash player

samfængd

samfengd

einsarta, sagt om sammale kveite, som vart male i bygda

.

Get Adobe Flash player

samling f.

samling

kristeleg møte

.

Get Adobe Flash player

samlæ

saman

”allæ samlæ”: alle saman

.

Get Adobe Flash player

samrægning f.

samregn

regn utan opphald

.

Get Adobe Flash player

sams

sams

”ta sams”: utan å velja ut noko

.

Get Adobe Flash player

samstællast v., -test

samstellast

gjera avtale om noko; «samstællæ»

.

Get Adobe Flash player

samtast v.

samtast

bli samde

.

Get Adobe Flash player

samtæ se v.,-a

samte seg

tenkje seg om

.

Get Adobe Flash player

sangrén

sangren

kvinande, sutrut (om ei røyst)

.

Get Adobe Flash player

sankæ v.,-a

sanke

1) samle krøter og følgje dei til beite om morgonen, 2) samle saman brennefang og anna

.

Get Adobe Flash player

sannæ v.,-a

sanne

sjå at noko er sant, erkjenne, innsjå; «då fær du sannæ minæ ol»

.

Get Adobe Flash player

sannørtug

sannordug

som talar sant, sannferdig

.

Get Adobe Flash player

sate m.

sate

avsats eller hylle i lendet eller i berg

.

Get Adobe Flash player

savall m.

savall

tida om våren då sevja stig; «i savalle»

.

Get Adobe Flash player

sea

sidan

seinare, etterpå

.

Get Adobe Flash player

sea v., sa

seia

«sea tå ri»: seia vidare; «dæ sijist dæ»: det seiest det, det blir sagt så, det er visst slik; «sea fyry»: undervise; «sea se te»: love seg til; ”sea noko uti væræ”: seia noko litt ubestemt; ”dæ æ kji seante”: det er ikkje noko ein skal seia vidare

.

Get Adobe Flash player

seg n.

sig

«vasseg»: inntrekk av vatn; «hævdæseg»: sig frå møkakjellaren; «søkkæseg»: sokkesig, når sokkane sig ned på anklane

.

Get Adobe Flash player

sega v. seig

sige

”sega i væg”: sige langsamt av garde

.

Get Adobe Flash player

segras v.

segrast

avmagrast

.

Get Adobe Flash player

sele

særleg

1) særleg, særskilt; «sele fint»: særleg fint, ekstra fint, 2) åtskilt; «haddæ dæ sele»: hadde det åtskilt, kvar for seg

.

Get Adobe Flash player

sellar m.

sellar

sil forsynt med silhår (klut av vove tagl)

.

Get Adobe Flash player

semmær

semmer

1) som er kresen og et lite; «semmær på matn», 2) dårleg, ring

.

Get Adobe Flash player

senadrått m.

senadrått

muskelkrampe

.

Get Adobe Flash player

seppræ v.,-a

separere

separere (sentrifugere) mjølk til «seppramjølk» og «søtrumme»

.

Get Adobe Flash player

seprator m.

separator

til å skilja ut fløyten frå mjølka

.

Get Adobe Flash player

sér

sær

1) sær, eigenarta, 2) kresen, vand på maten

.

Get Adobe Flash player

serræ v.,-a

serre

sige langsomt framover (når ein ek på kjelke); «dæ jikk serrént»; «serra o pissa so lænji»

.

Get Adobe Flash player

side m

 

kyrkalv, brukt i kalling: «sidatn, sid, sid, side, dakkala», brukt når ein kalla på kyrkalvar, eller: «sir-ri, siri ussén» til uksekalv

.

Get Adobe Flash player

sifua

sidfua

sidrumpa

.

Get Adobe Flash player

siglæ v.,-dæ

sigle

1) tane, småspringe, 2) flyte bortover «tå sigle»: av farten

.

Get Adobe Flash player

sigæ v., sæig

sige

«brokji ha siji ne»: broka har sige ned

.

Get Adobe Flash player

sihslæ* v. -a

sisle

sildre, piple; ”dæ sisla o rann”

.

Get Adobe Flash player

sijin

sigen

sliten, trøytt

.

Get Adobe Flash player

siknæ v.,-a

sikne

falle til botnen, bli botnfall

.

Get Adobe Flash player

siktamjøl n.

siktamjøl

mjøl male av det spissa eller skrelte kornet

.

Get Adobe Flash player

sikæ v.,-a

sike

tømme av så botnfallet er att

.

Get Adobe Flash player

silæ-njiv m.

silekniv

liten trereiskap til å skilja fløyta frå skummamjølka ( før separatoren kom)

.

Get Adobe Flash player

singræ(-bjøllæ) f.

singrebjølle

bjølle med sped klang

.

Get Adobe Flash player

sinn

sinn

sinn sundag”: no sist sundag

.

Get Adobe Flash player

sinnimyljo

seg i mellom

 

.

Get Adobe Flash player

sinnom

sinnom

«sinnom hælg»: førre helg

.

Get Adobe Flash player

sinnæ v.,-a

sinne

«å sinnæ ette»: leggje merke til, bry seg om

.

Get Adobe Flash player

sirune m.

sidrune

nygror i legda på åkeren

.

Get Adobe Flash player

sislæ v.,-a

sisle

piple; «sisla o rann»

.

Get Adobe Flash player

sissælrot f.

sisselrot

søt rot som veks i sprekker i berg eller steinar

.

Get Adobe Flash player

sita på støle v., sat/soto

sitja på stølen

vera på stølen om sommaren; «dæi soto på neræstøle væl två viku»: dei var på heimstølen i vel to veker, jf. «stølæ»

.

Get Adobe Flash player

sitrøyæ f.

sidtrøye

sid trøye, kufte, motsett: «stuttrøyæ»

.

Get Adobe Flash player

sjabær

sjaber

(også uttala «sjabæl») dårleg, veik (om ting), ikkje heilt frisk (om folk)

.

Get Adobe Flash player

sjaka v.,-a

sjaga

sjangle

.

Get Adobe Flash player

sjank m.

sjank

kant eller del av noko, t.d. eit engstykke eller tøystykke

.

Get Adobe Flash player

    S (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>