headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 1)      
       

ta te

ta til

"å ha te ta te" : å ha å ta til, ha i bakhand

.

Get Adobe Flash player

ta te di

ta til det

ta i mot, erfara; «dæi fongo jammen ta te di»

.

Get Adobe Flash player

ta unde mæ

ta under med

halde med, ha omhug for, støtte den som treng det

.

Get Adobe Flash player

ta åt se

ta åt seg

ta til seg (t.d. kritikk eller omtale)

.

Get Adobe Flash player

ta åv

ta av

fotografera; «dæi vorto åvtiknæ»: dei vart fotograferte

.

Get Adobe Flash player

ta[nokon] åv
mæ [noko]

ta [nokon] av med [noko]

«vænja dæi åv»; «ta dæi åv mæ di»: få dei til å venja seg av med t.d. ein uvane

.

Get Adobe Flash player

tafsæ v.,-a

tafse

«tafsæ se fram»: koma seg fram i laus snø, i ”tafsént” føre

.

Get Adobe Flash player

tafs m.

tafs

noko (helst på tøy) som heng og sleng, også brukt ei ”tafsæ”

.

Get Adobe Flash player

tagal

tagal

som pratar lite, er seinfør i talen, jf. «tåug»

.

Get Adobe Flash player

tagg m.

tagg

spiss, torn

.

Get Adobe Flash player

tagglætugu f.

taglskrubb

skrubb av hestetagl

.

Get Adobe Flash player

tagglævø
(el. -vå) m.

taglvod

fiskesnøre av hestetagl

.

Get Adobe Flash player

takkæ f.

takke

”uppreist takkæ”: sto på skrå, til å steikje brød på; ”dubbæl takkæ”: to takker med steinar imellom, dei fyra under den eine og oppå den andre for å steikje brød (rukaku), før komfyren kom

.

Get Adobe Flash player

taksjæggæ n.
best.

takskjegget

del av taket som går ut frå langveggen

.

Get Adobe Flash player

takst f.

takst

verdisetjing; «dæ æ takstæ»; «dæ æ fast takst»: det er vanleg, det er regelen

.

Get Adobe Flash player

talikk m.

tallerk

fat til å ha mat på

.

Get Adobe Flash player

talikkrækkjæ f.

tallerkrekkje

enkel hylle til å ha tallerkar i

.

Get Adobe Flash player

talle m.

talle

samantrakka møk av sau, geit eller hest

.

Get Adobe Flash player

tallægrafst m.

tallegravst

det å grava laus og slå sund den hardtrakka «tallen» (møka) etter vinteren, så han kunne spreiast utover marka: «æi tallæbrøyæ»

.

Get Adobe Flash player

tame m.

tame

dugleik; «ha tamén»: vera dugande, ha god trening; «dæ æ æin tame mæ alt»

.

Get Adobe Flash player

tan n.

tan

sprang; «ta tanæ»: ta spranget, leggje på sprang, jf. «tænja»

.

Get Adobe Flash player

tantræ v.,-a

tantre

(eller «kjantræ») skjelle, gneldre; «tantræ imot»: seie imot utan å ha noko særleg å fara med

.

Get Adobe Flash player

tapæ

tape

trø varleg, lett på foten; ”sovitt tapæ neåt”

.

Get Adobe Flash player

tarr m.

tarr

sengehjall, soveplass oppunder raustet, halden oppe av «slindo» (s.d.), av byfolk gjerne kalla «hems»; jf. «slind»

.

Get Adobe Flash player

tasa v.,-a

tasa

tapa seg, ta av i helse og krefter; «han tæk te tasa no»

.

Get Adobe Flash player

tasiøbn m.

etasjeomn

omn med delar i fleire høgdenivå

.

Get Adobe Flash player

taskæ f.

taske

veske med ein «fasle» (berereim); «skulæ-taskæ»

.

Get Adobe Flash player

tahslæ* v.,-a

tasle

rusle med lette steg

.

Get Adobe Flash player

tatte m.

tatte

kvinnebryst, pupp

.

Get Adobe Flash player

tava v.,-a

tava

stabbe ustøtt (om ungar); «tava i vægji»: vera i vegen

.

Get Adobe Flash player

tave m.

tave

1) smågut; «småtave», «gutætave», 2) «gådntave»: garntull, garn i ugreie

.

Get Adobe Flash player

tavlæbragd f.

tavlebragd

vevmønster til tunt åklede

.

Get Adobe Flash player

te

til

«tefress»: tilfreds; «te inkjis»: til inkjes; «tesjikks»: til stades; «te gangs»: til gagns, grundig

.

Get Adobe Flash player

te v.,-ddæ

te

syne, vise; «dæ hadde snøga so dæ teddæ kji far»: det hadde snødd slik at det ikkje var spor å sjå

.

Get Adobe Flash player

tehald n.

tilhald

husvære; «han hadde tehaldæ sitt dær»: han budde der

.

Get Adobe Flash player

tehaldar m.

tilhaldar

leigebuar, jf. «innadørsfølk»

.

Get Adobe Flash player

te husan

til husar

i hus, under tak; «kåma te husan»; «dra te husan»

.

Get Adobe Flash player

te jevings

til gjevings

til gjevande, gratis; «få noko te jevings»

.

Get Adobe Flash player

tela v.,-a

tela

gå lett og fort med små steg

.

Get Adobe Flash player

telikjast v.,
-ktest

tillikjast

likne på (om arveleg likskap)

.

Get Adobe Flash player

te lutars

til “lutars”

til lik deling

.

Get Adobe Flash player

tenknappa

tinn knappar

heimestøypte kufteknappar av tinn. Laga i Hemsedal under siste krig.

.

Get Adobe Flash player

tenol m.

tinar

hardt og lite brukeleg tre (om tømmer)

.

Get Adobe Flash player

tepass

til pass

”vælbehøvæle”, høveleg, fortent; god, frisk

.

Get Adobe Flash player

terræ v.,-a

tirre

erte; «vart uppterra»

.

Get Adobe Flash player

teræitt/-dd

tilreidd

skiten

.

Get Adobe Flash player

te rættes

til rette

”peingatn kåmmo te rettes att”, kom på plass, vart attfunne

.

Get Adobe Flash player

tesa v.,-a

tesa

sitja og kviskre om noko hemmeleg

.

Get Adobe Flash player

tesekåmén

tilsegkomen

1) som er opp i åra, 2) som står seg godt økonomisk

.

Get Adobe Flash player

te slutte

til slutt

 

.

Get Adobe Flash player

tess

tess

dugande, brukande; «æ ræ noko tess?»: er det brukande?

.

Get Adobe Flash player

tessmæir(s)

dessmeir

til og med

.

Get Adobe Flash player

te stæes

til stades

 

.

Get Adobe Flash player

te svalls

til svalls

på talefot; «ikkji te svalls»: uvener

.

Get Adobe Flash player

te takkæ (mæ)

til takke (med)

”å ta te takkæ (mæ di)”: vera nøgd

.

Get Adobe Flash player

te tiars

til tidars

til den rette ell. fastsette tid, «væra i tiær»: tidsnok, i god tid

.

Get Adobe Flash player

tett ve

tett ved

like ved

.

Get Adobe Flash player

tettgrænt

tettgrendt

tettbygd, tett mellom grendene

.

Get Adobe Flash player

teva v.,-a

teva

puste tungt (om folk og dyr), jf «kjåstæ»

.

Get Adobe Flash player

ti på v.,-ddæ

ti på

plaga nokon med å be om hjelp; «e vilde kji ti på o»

.

Get Adobe Flash player

tidd

tidd

drektig (om kyr); «tiletidd»: tidleg drektig kalving (før jul)

.

Get Adobe Flash player

tiddna m.

tidnad

«få tiddna»: bli drektig

.

Get Adobe Flash player

tigglæ v.,-a

tigge

be om (å få) noko

.

Get Adobe Flash player

tii

tien

isfri, slik det er når telen har gått

.

Get Adobe Flash player

tiji v., tagdæ

teie

også brukt ”tija”

.

Get Adobe Flash player

tikks(a)

tikks(a)

ord brukt ved kalling på sau; «tikks, tikksa»

.

Get Adobe Flash player

tilevøle

tidlegvore

i tidlegaste laget

.

Get Adobe Flash player

tile åt

tidleg åt

1) tidleg oppe om morgonen, 2) ute i god tid; «å kåma i tiær», «å kåma te tiars»

.

Get Adobe Flash player

tilebæræ f.

tidlegbere

”tiletidd” kyr, som skal kalve tidleg på vinteren, motsatt «sæinbæræ»

.

Get Adobe Flash player

timræ f.

tømre

lafta hus under oppføring

.

Get Adobe Flash player

timræslee m.

tømmerslede

utan vegmeiar, brukt før 1900

.

Get Adobe Flash player

timrægræiu
f.flt.

tømmergreier

hogst og køyring av tømmer

.

Get Adobe Flash player

timræmann m.

tømmermann

ei svart bille

.

Get Adobe Flash player

timæ v.,-dæ

time

sjå seg råd til, unne seg sjølv eller andre; «han timdæ kji æta»: han unte seg ikkje å eta

.

Get Adobe Flash player

    T (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7
  neste side >>