headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

U (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

u(te)mota

umota

motlaus, nedtrykt, vonbroten

.

Get Adobe Flash player

u-telass(t)

utelast

vantrivast, mistrivas; «ho ha kunna u-telass hæilt ut»: ho kunne ha mistrivast slik at ho vart heilt nedbroten

.

Get Adobe Flash player

u-tepass

utilpass

uvel, ikkje i slag

.

Get Adobe Flash player

u-bein

ubeden

(eller ubeen), som kjem utan å vera beden

.

Get Adobe Flash player

ubæist n.

ubeist

udyr, stort skadedyr (òg brukt som skjellsord)

.

Get Adobe Flash player

ubørsle

ubørsleg

rotut, utan ansvar; sjå ”åbørslæ”

.

Get Adobe Flash player

ubøttæle

ubotneleg

botnlaust, berre brukt som forsterkingsord, t.d. «ubøttæle svær»: veldig svær; «ubøttæle mykji»: svært mykje

.

Get Adobe Flash player

udygd f.

udygd

latsabb, dovenpeis, ei(n) som er likeglad og udugeleg

.

Get Adobe Flash player

udåug

udaug

trøytt, slapp og lite opplagt

.

Get Adobe Flash player

ufallfot m.

ufallfot

skjellsord om ein som er for mykje om seg og for seg, ein som «vildæ ha bådæ i se o mæ se»: ville ha både i pose og sekk

.

Get Adobe Flash player

u-freug

uroleg

Motsatt tyding: å roa seg: "Han frea seg med di etterpå"

.

Get Adobe Flash player

uffe

oppved

også brukt «uppve»

.

Get Adobe Flash player

ufs f.

ufs

bratt og liten berghamar

.

Get Adobe Flash player

uffæ se v.,-a

uffe seg

klage og bære seg, sjå mørkt på tilværet

.

Get Adobe Flash player

ufysæ f.

ufyse

ekkel, ufin åtferd

.

Get Adobe Flash player

ufysæ(le)

ufyseleg

«ufysént»

.

Get Adobe Flash player

uføld f.

ufold

vanheppe, uhell, uføre; «han kom ut i æi uføld»

.

Get Adobe Flash player

uførskammæle

uforskammeleg

skamlaust, frekt, også brukt som forsterkingsord, ”uførskammæle stygt gjort”

.

Get Adobe Flash player

uførvaran

uforvarande

heilt uventa

.

Get Adobe Flash player

uggjint

uggent

utriveleg kaldt, helst om temperatur inne

.

Get Adobe Flash player

ugohsle*

ugodsleg

ukoseleg, ugosleg, ekkelt

.

Get Adobe Flash player

uhørvæle

uhorveleg

kolossal

.

Get Adobe Flash player

urværk n.

urverk

urverk, innmaten i ei klokke, helst om stuguklokke

.

Get Adobe Flash player

uhæppæ f.

uheppe

uhell, mindre ulykke, jf. «hæppast»

.

Get Adobe Flash player

ujera sé v.,
-jo
l

ugjera seg

ugjera seg, bli verre, ta ei vond vending, gå gale; «dæ æ mangt som kan ujera sé»; «joldæ se or»: vart ubrukeleg; «dæ va som utjolt»: det var umogleg og håplaust å få til eller koma igjennom

.

Get Adobe Flash player

ujæl f.

ugjerd

1) uvane, 2) «sæta se ujæl i»: om sår som er betente og ikkje vil gro

.

Get Adobe Flash player

ukjuræ f.

ukjure

stort ubeist eller vørdslaust menneske

.

Get Adobe Flash player

ukru n.

ukrut

nedsetjande ord om folk eller dyr

.

Get Adobe Flash player

uksædøttn
m.bf.

uksedotten

ein fôrdott dei hadde med seg når dei var til okse med ei ku, som betaling for uksen

.

Get Adobe Flash player

uksæpæis m.

uksepeis

oksemige laga til med handtak og blykule, brukt som slagvåpen

.

Get Adobe Flash player

ul

ul

harsk, skjemt; «ulna»: harskna (helst om flesk), jf. «trå»

.

Get Adobe Flash player

ulag n.

ulag

dårleg tilstand; «væra i ulag»: vera ute av lage (både fysisk og psykisk)

.

Get Adobe Flash player

ulaga se v.,-a

ulaga seg

koma ut or rett lag

.

Get Adobe Flash player

ulian(des)

ulikande

vanskeleg å lika, ”ei uliæ” (om folk og dyr)

.

Get Adobe Flash player

ulikle

ulikleg

ekkel og uforskamma; «fara ulikle åt»: bera seg uhøveleg åt

.

Get Adobe Flash player

ulkjin

ulkent

motbydeleg, t.d «trått» eller «ult» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

ulkætæv m.

ulketev

vond lukt, t.d. av skjemd kjøt eller fisk; ”ulkælukt”

.

Get Adobe Flash player

ullvattæ f.

ullvatte

teppe som har trekk og er laga av karda ull

.

Get Adobe Flash player

ullæ f.

ulle

skjorte av ulltøy nærast kroppen; «undætrøyæ», strikkatrøye vart brukt med «lereftsjurtæ» under

.

Get Adobe Flash player

ulstær m.

ulster

frakk som er tjukkare og litt sidare enn vanleg

.

Get Adobe Flash player

ulunæ f.

ulune

brå-ill ri av noko slag, óg om ein bolk med dårleg humør

.

Get Adobe Flash player

ulænde n.

ulende

dårleg lende, vanskeleg terreng, «ulændt», «i ulændun»

.

Get Adobe Flash player

uløves

ulovleg

utan lov

.

Get Adobe Flash player

umaji m.

umage

oppvokstring, ein som var sist i barndomsåra eller fyrst i ungdomsåra, som enno ikkje var «full kar», tenåring

.

Get Adobe Flash player

umakjin m.bf.

umaken

«ikkji umakjin vært»: ikkje bryet verdt å umaka seg

.

Get Adobe Flash player

umissan

umissande

som ein ikkje kan tenkje seg å miste

.

Get Adobe Flash player

umota

umota

motlaus, lei seg

.

Get Adobe Flash player

umunhsle*

umunsleg

utriveleg, lite verdsett, skuffande

.

Get Adobe Flash player

umægd f.

umegd

halvvaksen, laussleppt ungdom; «doom»

.

Get Adobe Flash player

unndale

underleg

underleg , merkeleg

.

Get Adobe Flash player

unde i

under i

innunder

.

Get Adobe Flash player

undemjølk f.

undermjølk

skummamjølka som var att når ein hadde fløytt av fløyta/rummen – før separatoren kom

.

Get Adobe Flash player

undevægen
m.bf.

undervegen

vegalei som ikkje synte fordi det var kome nysnø

.

Get Adobe Flash player

undæbuna m.

underbunad

1) sokkar og underklede, 2) om mur under hus; «dæ va før dåle undæbuna»

.

Get Adobe Flash player

undæliv n.

underliv

(form)sydd korsett med stroppar for å halde strømpene oppe

.

Get Adobe Flash player

undælåve m.

underlåven

rom under treskjelåven

.

Get Adobe Flash player

undå

unna

til sides, ifrå

.

Get Adobe Flash player

undåmun m.

unnamon

forsprang; «æin undåmun æ kji go ta att»

.

Get Adobe Flash player

unn(d)lén

undlen

kvalm

.

Get Adobe Flash player

unnsele

unnseleg

beskjeden, blyg, sjenert, lite for seg

.

Get Adobe Flash player

unnsjå se v.,
-såg

unnsjå

halde seg ifrå, vegre seg

.

Get Adobe Flash player

    U (side 1)
gå til side 1 2
  neste side >>